Search

Geplaatst op

Woensdag 11 januari gaf Patrick van Bruggen een presentatie over de belangrijke rol die ouders hebben bij de sport van hun kind(eren). Hij vertelde de aanwezige DOSC ouders dat zij veel meer kunnen doen dan alleen halen, brengen en betalen. Kinderen willen plezier aan sport beleven en als ouder speel je daar een belangrijke rol in. Vaders en moeders hebben veel invloed.

Geef je kinderen de regie. Vraag ze waar zij het meeste plezier aan beleven.

Vraag ze wat voor supporter ze graag willen dat jij bent.

Ouders beïnvloeden kinderen bewust of onbewust met het sportieve voorbeeld dat ze zelf geven. En kunnen kinderen enthousiasmeren en stimuleren om te sporten. Patrick: ‘Vraag ze zelf wat ze van jou als ouder verwachten. Denkt je kind hetzelfde over voetbal als jij? Ook jonge kinderen kunnen dat vaak zelf al goed aangeven. Uiteindelijk is plezier het enige dat telt.’

Er bestaat ook zoiets als negatief voorbeeldgedrag. Denk aan boos langs de lijn staan, agressief gedrag richting scheidsrechters, trainers, spelers en andere ouders. Kinderen de volle lading geven op weg naar huis bij een verloren wedstrijd. Patrick: ‘Niet alleen is de kans groot dat je kind stopt met voetballen. Maar het mist ook de kans om te leren in een team te spelen, zich aan afspraken te houden, door te zetten en zich fitter te voelen.’

Kinderen zijn heel duidelijk in hun oordeel: enthousiaste aanmoedigingen vinden ze fijn, geschreeuw en kritiek vanaf de zijlijn mogen daarentegen wel een tandje minder. Kinderen willen dat sport leuk is en blijft.

Onze tips als je de supporter wilt worden waar je kind om vraagt:

  1. Bestel het boek van Patrick van Bruggen ‘Het handboek voor jonge sporters, topsporters en topsportouders’ via zijn website. De opbrengsten van het boek gaan naar de Stichting Topprestaties. Hiermee kunnen ze bijdragen aan de talentontwikkeling van scholieren, studenten en sporters. Meer over de stichting lees je ook op de site.
  2. Bekijk eens dit filmpje ‘Denk jij hetzelfde over sporten als je kind?’:

2. Geef kinderen hun spel terug. Kijk deze SIRE commercial en we garanderen je dat je bij een volgende wedstrijd aan deze vliegende voetballers denkt!

Gerelateerde
artikelen