Search

Geplaatst op

Donderdagochtend 27 april jl. is Joop Rozeboom niet meer uit zijn slaap ontwaakt. Waarschijnlijk heeft zijn hart het begeven. Hij is 80 jaar en 24 dagen oud geworden.

Wij zijn dankbaar hem zoveel jaren in ons midden te hebben gehad. Joop was een echte DOSC-er: na vele jaren met succes te hebben gevoetbald, vervulde hij bestuurstaken. Met name voor het jeugdvoetbal heeft hij veel betekend. Daarna speelde hij lange tijd met veel plezier Petanque.

Aan de stamtafel was hij onmisbaar en menigmaal genoot het hele paviljoen van zijn aanwezigheid. Op de zaterdagen genoot hij zichtbaar van alle aandacht die hem ten deel viel. In ledenvergaderingen vroeg hij vaak als laatste het woord om het bestuur te bedanken voor hun inzet.

Joop heeft circa 30 jaar geleden contacten gelegd met onze Duitse vriendenvereniging FC Kaltenbrunn. Vele malen hebben talloze DOSC-ers hem vergezeld naar Zuid Duitsland en heel vaak kwamen groepen Kaltenbrunners naar Den Dolder. Een blijvende vriendschapsband werd gesmeed, vooral door Joop.

Ondanks hun verhuizing van Den Dolder naar Hilversum, waar hij geheel naar wens woonde en werkte, voelde Joop zich echt thuis in den Dolder. Hij kende iedereen en iedereen kende hem.

Niemand heeft voorzien dat wij hem zo vroeg moeten missen. Troost is echter dat hijzelf geen weet heeft gehad van zijn afscheid.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Namens het bestuur.

Namens de familie van Joop.

Gerelateerde
artikelen