Search

Lid worden van DOSC

Contributie

Contributie overzicht 2023-2024Seniorent/m 17 jr.
Algemeen lidmaatschap€       60,00€       60,00
Voetbal€     257,00€     185,00
kledingbijdrage (vanaf 7 jaar)€       25,00€       25,00
7×7 senioren€       95,00
Darts
recreanten€       72,00
competitie€     108,00
Gymnastiek
jeugdturnen€     192,50
sportief 55+€     192,50
body/conditiegym – pilates€     202,50
dynamic tennis€     212,50
Petanque
recreanten – 2e lid (zusterver.)€       99,00
met licentie€     132,50
Volleybal
recreanten (ZVC- competitie)€     225,00
recreanten (geen competitie)€     160,00

Bij inschrijving is éénmalig € 5,00 inschrijfkosten verschuldigd.
Deze wordt in rekening gebracht bij de eerste contributiefactuur.
Bij sommige afdelingen wordt een extra bedrag in rekening gebracht (bijv. kledingbijdrage, spelerspas o.i.d.). Informatie hierover vind je op de pagina’s van je afdeling.

Hoe wordt de contributie vastgesteld?
Op de Algemene Ledenvergadering worden de contributiebedragen vastgesteld. De contributie is afhankelijk van leeftijd en tak van sport. Als je lid bent van twee of meer afdelingen, krijg je korting. Uiteraard is het de doelstelling van het Algemeen Bestuur om de contributies zo laag mogelijk te houden.

Hoe werkt de betaling?
De contributie wordt gefactureerd door de ledenadministrateur. Bij aanmelding krijg je de keuze uit betaling in één keer of in 10 termijnen. Betalen in termijnen kan uitsluitend via automatische incasso. Kies je voor in één keer betalen, dan ontvang je per mail een factuur die je zelf kunt overmaken (kan ook via IDEAL).

Het lidmaatschap loopt automatisch door
Voor de sporten darts, petanque en volleybal geldt dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor het (resterende) deel van het seizoen en loopt zonder tijdige opzegging (voor 30 juni via een e-mail naar de ledenadministratie) automatisch door. Contributie is altijd verschuldigd over een heel seizoen, of het resterende deel daarvan, ook bij vroegtijdige opzegging.

Voor gymnastiek geldt dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor het (resterende) deel van het seizoen en loopt zonder opzegging (via een e-mail naar de ledenadministratie) automatisch door. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Contributie is verschuldigd over een heel seizoen of tot het einde van de opzegtermijn.

We gaan ervan uit dat het niet nodig is, maar als er sprake is van wanbetaling dan schakelen wij altijd een incassobureau in (wat natuurlijk extra kosten voor de wanbetaler met zich meebrengt!).

Korting bij later starten/meerdere lidmaatschappen.
Voor lidmaatschappen die ingaan ná september, ontvangt men voor elke maand later een korting van 10% op bovenstaande bedragen. Dus bijv. wanneer men lid wordt in november, bedraagt de verschuldigde contributie 80%, en in april 30% van bovenstaand bedrag.

Bij het afsluiten van twee of meer lidmaatschappen per persoon, ontvangt diegene een korting van 15% op het totaal verschuldigde contributiebedrag voor die lidmaatschappen.

Vragen over lidmaatschap en contributie betalingen?
Stuur een mail naar onze ledenadministrateur Terry Scholman.

De ledenadministrateur gaat uitsluitend over het lidmaatschap en de contributie betalingen. Vragen over sportkleding, spelerskaarten, overschrijvingen enz. kun je stellen aan de secretaris van betreffende afdeling. Contactgegevens vind je bij de betreffende afdeling of via onze contact pagina.