Search

Lidmaatschap opzeggen

Jammer dat je opzegt! Beëindiging van het lidmaatschap kan eenvoudig worden doorgegeven door een mail te sturen naar naar de ledenadministratie.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, of het resterende deel daarvan. Je bent dan ook tot het einde van het lopende seizoen (30 juni) contributieplichtig.

Alleen leden van de afdeling gymnastiek kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tussentijds hun lidmaatschap en contributieverplichting beëindigen.

Weet je echt zeker dat je wilt stoppen? Geef het dan zo snel mogelijk door volgens bovenstaande wijze.

Let op: Afmeldingen via trainer, coach e.d. komen niet automatisch bij de ledenadministratie en gelden niet als formele opzegging van het lidmaatschap.