Search

Clubinformatie Voetbal

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

INLEIDING
De afdeling Voetbal van D.O.S.C. wil een veilige omgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Om dit te handhaven zijn gedragsregels opgesteld. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen D.O.S.C. willen wij dit graag voor zijn. Dat is één van de redenen waarom de afdeling Voetbal van D.O.S.C. van alle actieve vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vraagt en daarnaast een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft aangesteld.

De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van D.O.S.C. het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Zo adviseert en stimuleert zij D.O.S.C. om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Indien je ideeën hebt hoe problemen voorkomen kunnen worden, kun je deze aan de VCP voorleggen.

Je kunt ook bij de VCP terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. 

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VCP?
Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft,
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,
  • of je vraag bij de VCP van D.O.S.C. op de juiste plaats is.

Als je jouw verhaal liever kwijt wil aan iemand buiten D.O.S.C., dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het NOC*NSF ‘meldpunt seksuele intimidatie in de sport’. Het NOC*NSF meldpunt is op weekdagen bereikbaar tussen 8:30 en 17:30. Het nummer is 0900 202 55 90 (0,10 euro per minuut). Een mail sturen kan ook.

WAT DOET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?
De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De VCP doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. De VCP zal jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doet de VCP dat in principe niet zelf) zal de VCP samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden. Bij het laatste contact bespreekt de vertrouwenscontactpersoon met jou op welke manier jouw vraag in hun jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON DOSC

Amerins Koekkoek – Vertrouwenscontactpersoon bij DOSC – stelt zich voor:

“Ik ben Amerins Koekkoek en ik woon met mijn gezin met veel plezier in Den Dolder. Onze jongste zoon voetbalt al jaren bij DOSC. Zelf ben ik lange tijd coach geweest van zijn elftal. Ik ben werkzaam als advocaat arbeidsrecht. In mijn werk kom ik regelmatig situaties tegen waar een vertrouwenspersoon bij betrokken is. Zelf ben ik ook jaren de vertrouwenspersoon van ons kantoor geweest. Ik vind het belangrijk om bereikbaar en toegankelijk te zijn. Als VCP neem ik meldingen aan, informeer ik over mogelijke vervolgstappen en begeleid ik het vervolg. Ik ben me er bewust van dat bepaalde zaken in vertrouwen met mij worden gedeeld en daar ga ik heel zorgvuldig mee om. Je kunt contact met mij opnemen via e-mail.’

RAPPORTAGE EN PROTOCOL
De rol van VCP is een adviseursfunctie en geen bestuursfunctie. De VCP kan om die reden niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor het (dagelijks) bestuur van (de afdeling Voetbal van) D.O.S.C.

Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de VCP aan de voorzitter van de afdeling Voetbal of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.