Search

Gedragsregels

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2012 hebben de leden ingestemd met de door het Algemeen Bestuur opgestelde Gedragsregels.

Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek) zich prettig en welkom voelen, maar ook zij dienen zich aan regels te houden.
Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden wij belangrijk. D.O.S.C. wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. D.O.S.C. moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.

Het Algemeen Bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij en alle afdelingsbesturen dragen deze actief uit. Vooral de trainers, coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels.

Bij overtreding van de regels heeft het (afdelings)bestuur te allen tijde het recht om sancties op te leggen.

In de Algemeen Bestuursvergadering van 17 mei 2017 is een aanvulling op de Gedragsregels vastgesteld. Deze hebben betrekking op de structurele vrijwilliger en zijn noodzakelijk vanwege de VOG verklaring die de afdelingen van de vrijwilligers kunnen verlangen.