Search

Vertrouwens contactpersoon (VCP)

DOSC vindt het belangrijk een veilige omgeving te bieden, waar iedereen met plezier sport en zich thuis voelt. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft hierin een belangrijke rol. De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van DOSC het centrale aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de manier waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft.

De VCP is de contactpersoon binnen de afdeling voor seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De VCP is het eerste aanspreekpunt en kan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon binnen de KNVB. De VCP werkt ook preventief, bijvoorbeeld door het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag van onze vrijwilligers.

Amerins Koekkoek is voor alle afdelingen van D.O.S.C. de vertrouwenscontactpersoon. Als VCP neemt zij meldingen aan, informeert ze over mogelijke vervolgstappen en begeleidt het vervolg. Ze behandelt alle meldingen met grote zorgvuldigheid. Ze is te bereiken via mail