Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van D.O.S.C. is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), de voorzitters (of een ander bestuurslid) van alle sportafdelingen, de ledenadministrateur en de voorzitter van de paviljoencommissie en de sponsorcommissie. Het AB vergadert 1x per 8 weken. De lopende (algemene) bestuurszaken worden behartigd door het DB. Zij komen daartoe indien noodzakelijk tweewekelijks bijeen.

De volledige samenstelling van het AB:

Algemeen bestuur

ContributiezakenPaviljoencommissieSponsorcommissie
Ledenadministrateur:Paviljoenbeheer:Voorzitter:
Terry ScholmanSusan StraalmanRonald van de Kemp
06-30034843tel: 06 25457117tel: 06 18500718
Stuur een mailStuur een mailStuur een mail

Dagelijks bestuur

Algemeen VoorzitterSecretaris a.i.Penningmeester
Ton AnbeekEsther DekkerBarbara Lunenburg
tel: 06 53662838tel: 06 27032817tel: 06 10171170
Stuur een mailStuur een mail

Bestuursleden sportafdelingen

VoetbalDartsGymnastiek
Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter:
Dennis de JagerKrijn BroerseMax Premseler
Stuur een mailtel: 06 12766616tel: 030-2293534
PetanqueVolleybal
Voorzitter a.i.Voorzitter:
tel: 06 53651430tel: 06 30034843
Stuur een mailStuur een mail