Search

Bardiensten - Hoe werkt het?

We vinden het belangrijk dat iedereen een handje helpt om sporten bij D.O.S.C. mogelijk te maken. Omdat de omzet van ons paviljoen helpt de contributie betaalbaar te houden, is het draaien van bardiensten belangrijk voor onze club! Volwassen leden en ouders van jeugdleden draaien 2 bardiensten per seizoen. Iedereen kan zichzelf inplannen in het bardienstenrooster. 

Kies zelf wanneer je een bardienst wilt draaien
Eén of twee maal per jaar krijg je een mail met een link waarmee je jezelf kunt inroosteren. Je kunt bardienst draaien op een doordeweekse avond of op een deel van de zaterdag. Na de planningsperiode zal de paviljoenbeheerder de openstaande diensten invullen  met de mensen die zichzelf niet hebben ingepland. Als je door jezelf of door de beheerder bent ingepland, dan ben je verplicht om de bardienst te draaien.

Wat als later blijkt dat ik toch niet kan komen?
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan heb je de mogelijkheid om via het planningsprogramma te proberen te ruilen met een ander (kost je niks), of je kunt jouw dienst over doen aan iemand van de reservelijst. De mensen op die lijst zijn over het algemeen op korte termijn beschikbaar. Diegene die bereid is jouw dienst over te nemen ontvangt van jou daarvoor een vergoeding van € 40,- (onderling regelen).
Als je er niet bent op de geplande dag & tijd (en je hebt geen vervanging), dan wordt dit als een no-show gezien. No show betekent een boete van € 80,- die gefactureerd wordt door de penningmeester.

Wat als ik geen bardienst wil draaien?
Indien je bardienstplichtig bent, maar je wilt geen bardienst draaien, dan heb je de mogelijkheid om je bardienst voor € 40,- per bardienst af te kopen.

Dank je wel dat je ons helpt om sporten bij D.O.S.C betaalbaar te houden!

Reservelijst bardienstmedewerk(st)ers

Als het niet lukt om je dienst te ruilen of de tijd ontbreekt omdat het te kort dag is, dan bestaat er de mogelijkheid om je dienst over te laten nemen door iemand van de reservelijst. Deze mensen zijn bereid de dienst op betrekkelijk korte termijn van je over te nemen, tegen een vergoeding van € 40,-.
De betaling dient onderling te worden geregeld. Indien betaling achterwege blijft kun je de bardienstplanning inschakelen zodat zij diegene kunnen aanspreken die de betaling moet verrichten.
Om enigszins zicht te houden op wie er benaderd wordt, staat de reservelijst niet op de website. Je kunt de bardienstplanning verzoeken om je een aantal namen door te geven van mensen die bereid zijn om op redelijk korte termijn je dienst over te nemen.

Mocht je een beroep op de reservelijst willen doen, of je wilt zelf op de reservelijst staan om ad-hoc een keer een bardienst over te nemen van iemand anders tegen een vergoeding van € 40,- meld je dan bij de bardienstplanning: bardienst@dosc.nl .

Samen komen we er altijd uit!

Formulier "Afkoop Bardienst"

Vul onderstaand formulier in om één of meerdere bardiensten af te kopen. 

Let op: Vul bij ‘Naam’ ajb de naam van het DOSC lid in zoals deze in de ledenadministratie is opgenomen. Ben je ouder/verzorger, vul dan de naam van het kind in.

Bar Afkoop Formulier

Bardienstenreglement